LÆRING GENNEM INTEGRERET GRAFISK UDSMYKNING

Et kunstnerisk designgreb med integreret læringsmotiver vil motivere, inspirere og stimulere sanserne samt skabe nye oplevelser, som vil udvikle og styrke evnen til at lære. Ved at integrere designgrebet i interiørdele og arkitekturen bliver indlæringen på en uformel måde en naturlig del af hverdagen på f.eks gangene eller i kantinen.

GUIDANCE & VISUEL SAMMENHÆNG

Et gennemført design i hele institutionen vil skabe visuel sammenhæng og dermed ro til indlæring. En variation af unikke motiver vil fungere som guidance og navigation gennem byggeriet, og det vil give elever og medarbejdere en stolthedsfølelse og et tilhørsforhold, hvilket danner bedre grundlag for indlæring og velbefindende.

ÅBNE GRÆNSER + GRAFISK UDSMYKNING
= DE BEDSTE RAMMER FOR INDLÆRING

Uformelle mødesteder langs gang, defineret rumligt med f.eks hævet gulv, sænket gulv eller som niche, vil styrke indlæringen yderligere. Eleverne vil her bevare et visuelt overblik og tilgængelighed, hvilket giver tryghed og mental ro til bedre indlæring. Ved også her at integrere et læringsrigt grafisk skaber man de bedst mulige vilkår for indlæring.