TL STUDIO udarbejder arkitektoniske løsninger og rumlig identitet, der gennem et bygningsintegreret kunstnerisk og grafisk designgreb, sikrer et bedre arbejdsklima og velbefindende hos brugeren.

Ved at arbejde stedspecifikt og ved at fusionere det æstetiske designgreb i funktionelle bygningselementer, skabes en stærk konceptuel og formmæssig sammenhæng til både arkitekturen og til brugeren. Man vil kunne forbedre og forandre en given lærings eller arbejdskultur og optimere, samt udvikle, det daglige liv på stedet.

Gennem form og motiv er det muligt at forankre brugerens identitet, visualisere værdier og alt i alt skabe et unikt skræddersyet udtryk, der afspejler og repræsenterer brugeren og støtter op omkring arbejdsmiljø og fagligt mål.

Vi udfører opgaver for både private virksomheder og offentlige institutioner, såsom erhvervsbyggeri, skolebyggeri, hospitaler, boligbyggeri og kulturelle steder i form af udstilling / formidlingsdesign. Vi udfører altid arbejdet i tæt samarbejde med kunden og ofte i samarbejde med andre arkitekt og indretningsfirmaer.

Kontakt venligst for yderligere information og referencer

TL Studio
+45 2422 8426
tl@tinalouise.dk